UZAKTAN EĞİTİM BİRİMİ

Ara sınavlara hastalıkları nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren bir dilekçe ve devlet hastanelerinden alınmış raporları ile sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğrenci işlerine başvururlar. Raporları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

lis_icon100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu              Katsayı              Eş Değer Puan

AA                               4.00                       90–100

BA                               3.50                        85–89

BB                               3.00                        75–84

CB                               2.50                        65–74

CC                               2.00                        60–64

DC                               1.50                        50–59

DD                               1.00                        45–49

FD                               0.50                        40–44

FF                                0.00                        00–39