UZAKTAN EĞİTİM BİRİMİ
misyon
   
     İGUZEB, çağımızdaki gelişen teknolojinin yeniliklerini takip ederek üniversitemiz bünyesindeki eğitimlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, sistem ve servislerinin koordine edilmesi ve  öğretim üyeleri tarafından hazırlanan uzaktan eğitim derslerin ders ve ders içeriklerini dijital platformlar yardımıyla öğrencilerimize sunmayı kendisine hedef olarak belirleyen birimdir. Birimin başlıca görevleri, üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan mevcut ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına gerekli teknik desteği sunarak e-öğrenme temeline  dayanan teknolojilerle dijital içerik geliştirmektir.