UZAKTAN EĞİTİM BİRİMİ

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren 5 iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, öğrenci işlerine verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir. İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınav notuna itiraz etmek isteyen öğrencilerin ekteki dosyayı
 indirerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.


Ek : SINAV NOTU İTİRAZ DİLEKÇESİ.doc