UZAKTAN EĞİTİM BİRİMİ
 
 
Uzaktan Eğitim Birimi üniversitemizde, uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlamak, uzaktan eğitim için gerekli olan altyapıyı kurmak işletmek, e- öğrenme temelli ders içeriklerini oluşturmak ve uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmaktadır.
 
Uzaktan Eğitim Birimi Üniversitemiz Rektörlük Binası -2. Katta yeni ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir.